Ovde možete preuzeti sva uputstva za VRF klima uređaje

Mini ECOi LE2 Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
U-4LE1E5
U-4LE1E8
U-5LE2E5
U-5LE2E8
U-6LE2E5
U-6LE2E8
Mini ECOi LE1 Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
U-8LE1E8
U-10LE1E8
ECOi EX serija ME2 Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
U-8ME2E8
U-10ME2E8
U-12ME2E8
U-14ME2E8
U-16ME2E8
U-18ME2E8
U-20ME2E8
ECOi 6N serija MF2 Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
U-8MF2E8
U-10MF2E8
U-12MF2E8
U-14MF2E8
U-16MF2E8
ECO G serija GF3 Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
U-16GEP2E5
U-20GEP2E5
U-25GEP2E5
U-30GE3E5
U2 tip // 4 smerna kaseta 90×90 Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
S-22MU2E5A
S-28MU2E5A
S-36MU2E5A
S-45MU2E5A
S-56MU2E5A
S-60MU2E5A
S-73MU2E5A
S-90MU2E5A
S-106MU2E5A
S-140MU2E5A
S-160MU2E5A
Y2 tip // 4 smerna kaseta 60×60 Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
S-15MY2E5A
S-22MY2E5A
S-28MY2E5A
S-36MY2E5A
S-45MY2E5A
S-56MY2E5A
L1 tip // 2 smerna kaseta Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
S-22ML1E5
S-28ML1E5
S-36ML1E5
S-45ML1E5
S-56ML1E5
S-73ML1E5
D1 tip // 1 smerna kaseta Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
S-28MD1E5
S-36MD1E5
S-45MD1E5
S-56MD1E5
S-73MD1E5
F2 tip // kanalska jedinica sa promenjivim statičkim pritiskom Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
S-15MF2E5A
S-22MF2E5A
S-28MF2E5A
S-36MF2E5A
S-45MF2E5A
S-56MF2E5A
S-60MF2E5A
S-73MF2E5A
S-90MF2E5A
S-106MF2E5A
S-140MF2E5A
S-160MF2E5A
M1 tip // plitka kanalska jedinica h=200 mm sa niskim statičkim pritiskom Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
S-15MM1E5A
S-22MM1E5A
S-28MM1E5A
S-36MM1E5A
S-45MM1E5A
S-56MM1E5A
E2 tip // kanalska jedinica za visoko statički pritisak Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
S-224ME2E5
S-280ME2E5
Rekuperatorska jedinica sa DX izmenjivačem Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
PAW-500ZDX3N
PAW-800ZDX3N
PAW-01KZDX3N
T2 tip // jedinica za podplafonsku ugradnju Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
S-36MT2E5A
S-45MT2E5A
S-56MT2E5A
S-73MT2E5A
S-106MT2E5A
S-140MT2E5A
K2 tip // jedinica za zidnu ugradnju Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
S-15MK2E5A
S-22MK2E5A
S-28MK2E5A
S-36MK2E5A
S-45MK2E5A
S-56MK1E5A
S-73MK2E5A
S-106MK2E5A
P1 tip // podna jednica sa ukrasnom maskom Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
S-22MP1E5
S-28MP1E5
S-36MP1E5
S-45MP1E5
S-56MP1E5
S-71MP1E5
R1 tip // podna jedinca bez ukrasne maske Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
S-22MR1E5
S-28MR1E5
S-36MR1E5
S-45MR1E5
S-56MR1E5
S-71MR1E5
W1 tip//Hidro-modul za povrat toplote za MF2 seriju Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
S-80MW1E5
S-125MW1E5
Pribor Design&Technical manual Installation manual Operation manual Service manual
Panel 950×950 mm CZ-KPU3
Priključak za telo kasete CZ-BCU2
Priključna kutija za plenum CZ-ATU2
Komad za zatvaranje protoka vazduha CZ-CFU2
Plenum za kasetu CZ-FDU2
Panel 700×700 mm CZ-KPY3A
Panel 625×625 mm CZ-KPY3B
Panel 840×600 mm CZ-02KPL2
Panel 1140×600 mm CZ-03KPL2
Panel 1000×710 mm CZ-KPD2
E2 tip // kanalska jedinica za visoko statički pritisak S-224ME2E5
E2 tip // kanalska jedinica za visoko statički pritisak S-280ME2E5
RAP ventilski kit CZ-P160RVK2
Eksterni set ekspanzionog ventila 7.3 do 16.0 kW CZ-P160SVK2
Eksterni set ekspanzionog ventila 1.5 do 5.6 kW CZ-P56SVK2
W1 tip // Jedinica za povraćaj toplote za 3-cevne sisteme S-80MW1E5
W1 tip // Jedinica za povraćaj toplote za 3-cevne sisteme S-125MW1E5