Servis i garancija

Naš servisni tim čine stručnjaci sa velikim iskustvom u održavanju i servisiranju  rashladne i klima opreme koji su osposobljeni da u najkraćem roku otklone svaki kvar u radu vašeg sistema. To je razumljivo ako se ima u vidu da su naši inženjeri i serviseri sertifikovani za održavanje i servisiranje opreme i da imaju na raspolaganju profesionalne alate i opremu, veliku zalihu rezervnih delova i logističku podršku proizvođača glavnih komponenti , a čiji se centri za tehničku podršku po potrebi uključuju u rešavanje kompleksnijih problema.

Održavanje i servis ugovaraju se u garantnom ili van garantnog roka na zahtev korisnika. Ugovorom o održavanju definiše se nivo raspoloživosti tehničke podrške i servisa u određenom vremenskom periodu ili određeni broj intervencija potrebnih korisniku. Mogu se ugovoriti i usluge prema specifičnim zahtevima korisnika, na primer raspoloživost 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, koju već pružamo velikim sistemima. Osim opreme naše proizvodnje, osposobljeni smo da servisiramo rashladnu i klima opremu bilo kog proizvođača.

Trenutno nam je preko 70 preduzeća i ustanova ukazalo poverenje i potpisalo ugovor o održavanju dole navedene opreme

HVAC oprema 

  • Toplotne pumpe i čilere
  • VRF, multi sisteme, i split sisteme
  • Sisteme centralnog grejanja
  • Klima i ventilacione komore

GARANCIJA:

Za sve klima uređaje iz naše ponude posedujemo odgovarajuce ISO sertifikate o kvalitetu.Velika većina uredjaja poseduje i specijalne EUROVENT sertifikate koje izdaje Evropska komisija, takve sertifikate dobijaju uređaji visokih performansi i nivoa kvaliteta.

Svi klima uređaji kupljeni u INTERFRIGO d.o.o. poseduju najmanje dvogodišnju garanciju.

Garantni rok na ugrađene klima uređaje se moze produžavati do 5 godina uz obavezno godišnje servisiranje od strane INTERFRIGO d.o.o.

Redovan godišnji servis zakazujemo isključivo po pozivu mušterije. Redovan godišnji servis se zakazuje na godinu dana od dana prvobitne montaže.

Redovni godišnji servis kao i eventualne popravke u okviru garantnog roka, a u skladu sa Uslovima garancije, obavlja isključivo INTERFRIGO d.o.o. koji je prodao uređaj.

Ukoliko servis i popravke preuzme drugi servis , usluge će biti fakturisane prema važećem cenovniku.

Garantni list,račun i uputstvo na srpskom jeziku su sastavni deo isporuke uz naručeni proizvod kupcu.

Kupac je dužan čuvati Garantni list i račun sve vreme garantnog perioda,jer putem tih dokumenata može ostvariti svoja prava.

U slučaju reklamacije na kupljeni proizvod,a u okviru prava navedenih u garantnom listu, pružićemo Vam punu podršku.