Panasonic GHP – jedinstveno trigeneracijsko rešenje iz Japana

 

 

Dana 12.02.2014. i našem objektu održana je prezentacija Panasonic klima uređaja

Specifikacija Panasonic ECO-g sistema čiji rad je demonstriran:

gasna toplotna pumpa GHP tip U-16GEP2E5

kasetna unutrašnja jedinica S-73MU1E51

kanalska unutrašnja jedinica S-160MF2E5

bojler PTV WH-TD20E3E5

 

 

 

 

Panasonic GHP (Gas Heat Pump) jedinstveno je rešenje u oblasti grejanja i klimatizacije.

 

GHP sistem odlikuje visoki stepen energetske efikasnosti, mogućnost istovremenog rada sistema direktne ekspanzije i sistema za proizvodnju tople i hladne vode, povraćaj toplote i proizvodnja električne energije.

 

Kao primarni energent za pokretanje pogonskog gasnog motora koristi se prirodni gas ili UNP (mešavina minimalno 80% propana), te jedinica omogućava vrlo brzo postizanje radnih parametara u režimu hlađenja ili grejanja.

 

 

 

TOP