DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

PANASONIC HEATING AND COOLING

PANASONIC HEATING AND COOLING

RASHLADNI SISTEMI

RASHLADNI SISTEMI
KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

ACM Kalteklima je osnovana 1987. godine. Tokom godina, kompanija je stekla reputaciju poznatog proizvođača pouzdanih čilera, toplotnih pumpi, klima komora, CCU jedinica, i ostalih kompresorom pogonjenih mašina za klimatizaciju i procesno hlađenje. Fabrika se prostire na 3500 m² u industrijskoj zoni Arzergrande-a (Padova).

 

SCAEY vazduh/voda čiler/toplotna pumpa R410A
Aksijalni ventilatori
Scroll kompresori
Pločasti ili dobošasti isparivač

 

Preuzmite katalog serije SCAEY kapaciteti 50 - 880 kW

Preuzmite katalog serije SCAEY za 4-cevni sistem

Preuzmite katalog serije SCAEY-HE kapaciteta 50 - 385 kW

 

 

 

MCAEY vazduh/voda čiler/toplotna pumpa R410A
Kapaciteta od 13 do 55 kW
Aksijalni ventilatori
Scroll kompresori

Preuzmite katalog

 

 

 

LCAEX vazduh/voda čiler R134a
Kapaciteta od 350 do 1600 kW
Aksijalni ventilatori
Vijčani kompresori
Dobošasti isparivač

Preuzmite katalog

 Preuzmite katalog LCAEX-HT 250 - 1400 kW

 

 

 

 

SCACY vazduh/voda čiler/toplotna pumpa R410A
Kapaciteta od 40 do 320 kW
Centrifugalni ventilatori
Scroll kompresori

Preuzmite katalog

 

 

 

 

SCWY voda/voda čiler/toplotna pumpa R410A
Kapaciteta od 50 do 500 kW
Scroll kompresori
Pločasti ili dobošasti izmenjivači

Preuzmite katalog

 

 

 

 

LCWX voda/voda čiler R407C
Kapaciteta od 200 do 1550 kW
Vijčani kompresori
Dobošasti izmenjivač

Preuzmite katalog

 

 

 

 

MCWY NR voda/voda čiler R410A
Kapaciteta od 18 do 75 kW
Nisu reverzibilne toplotne pumpe

Preuzmite katalog

 Preuzmite katalog reverzibilnih toplotnih pumpi od 14-60 kW

 

 

 

TOP