DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

PANASONIC HEATING AND COOLING

PANASONIC HEATING AND COOLING

RASHLADNI SISTEMI

RASHLADNI SISTEMI
KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

P.D. Interfrigo d.o.o. uspešno je izvršio sertifikaciju standarda OHSAS 18001:2007, koji predstavlja sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Provera za dobijanje ovog standarda izvršena je 29.05.2014. godine na lokacijama ul. Tošin Bunar 163, 11070 Novi Beograd, i tom prilikom P.D. Interfrigo d.o.o. je dokazao potpunu usaglašenost sistema sa usvojenom dokumentacijom i zahtevima standarda, te stekao sertifikat standarda OHSAS 18001:2007 za naredne tri godine.

Politika kvaliteta PD Interfrigo d.o.o.

TOP
01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg