DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

PANASONIC HEATING AND COOLING

PANASONIC HEATING AND COOLING

RASHLADNI SISTEMI

RASHLADNI SISTEMI
KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

ISPARIVAČI RIVACOLD

Serija isparivača RS Rivacold RS serijaRS serija niskoprofilnih plafonskih isparivača je namenjena instaliranju u rashladne komore, za skladištenje svežih i zamrznutih proizvoda. Njihov vrlo kompaktan oblik čini njihovu instalaciju mogućim u komorama malih dimenzija, naročito niske visine. Svi modeli imaju geometriju cevi od 25x22 mm i 3/8“ debljinu cevi. RS serija isparivača dostupna je u dve glavne verzije: prva sa dvokorakaom lamele 3,5/7mm za upotrebu u komorama plus temperaturnog režima rada i druga sa dvokorakom 4,5/9 mm za upotrebu u komorama minus temperaturnog režima rada. U modelima za srednje/visoke temperature verzija sa ugrađenim grejačem nije dostupna, isti se mogu dokupiti i biće isporučeni nemontirani. Modeli za minus temperaturne komore su dostupni u verziji koja se isporučuje bez grejača za otapanje (model RS...B) i u verziji koja se isporučuje sa ugrađenim grejačima montiranim i povezanim na priključnu kutiju (modeli RS...BED) Preuzmite katalog RS serije isparivača

 

Serija isparivača RSI Rivacold RSI serijaRS serija kosih plafonskih isparivača je namenjena instaliranju u rashladne komore, za skladištenje svežih i zamrznutih proizvoda. Ovu seriju karakterišu izuzetno kompaktne dimenzije i u isto vreme kapacitet uporediv sa serijom RC. Vrlo male dimenzije čini njihovu instalaciju mogućim u komorama malih dimenzija, naročiti niske visine. RSI serija je dostupna sa dva različita tipa ventilatora i tri tipa koraka lamele u skladu sa potrebnim poljem primene. Modeli koji imaju ventilatore prečnika 250mm imaju geometriju cevi od 25x21,65 mm i 3/8“ debljinu cevi. Dok modeli koji imaju ventilatore prečnika 350mm imaju geometriju cevi od 37,5x32,5 mm i 12mm. ED verzija za minus temperaturne komore se isporučuje sa montiranim grejačima za otapanje. Preuzmite katalog RSI serije isparivača

 

 

Serija isparivača RDF Rivacold RDF serijaRDF serija plafonskih isparivača sa dvostranih izduvom vazduha je namenjena instaliranju u rashladne komore za skladištenje svežih ili zamrznutih proizvoda. Glavna karakteristika ove serije je dvostrano izduvavanje vazduha; što omogućava da se isparivač instalira po sredini plafona rashladne komore pružajući podjednak protok vazduha u svakom delu komore, i kao rezultat pružajući najbolje očuvanje proizvoda. RDF serija je dostupna sa dva različita tipa ventilatora i tri tipa koraka lamele u skladu sa potrebnim poljem primene. Modeli koji imaju ventilatore prečnika 250 mm imaju geometriju cevi od 25 x 21,65 mm i 3/8“ debljinu cevi. Dok modeli koji imaju ventilatore prečnika 350 mm imaju geometriju cevi od 37,5 x 32,5 mm i debljinu cevi 12mm. Modeli opremljeni sa ventilatorima prečnika 350mm se mogu isporučuju sa dve varijante ventilatora koje omogućavaju pravilan izbor u zavisnosti od namene. ED verzija za minus temperaturne komore se isporučuje sa montiranim grejačima za otapanje. Preuzmite katalog RDF serije isparivača

 

Serija isparivača RCBR Rivacold RCBR serija plafonskih isparivača je namenjena instaliranju unutar rashladnih komora, za skladištenje svežih i zamrznutih proizvoda. Ova serija pruža visoke kapacitete prikladne velikim rashladnim komorama. RCB serija je dostupna sa dva različita tipa lamele (6mm i 10mm), a svaki od njih ima dva tipa u zavisnosti od broja redova u bloku isparivača (6 i 8 redova). Svi modeli imaju geometriju cevi od 37,5x32,5 mm i 12mm debljinu cevi. Svi modeli mogu se opremiti sa ventilatorima sa dve brzine koji omogućavaju pravilnu primenu prema nameni isparivača. ED verzija za minus temperaturne komore se isporučuje sa montiranim grejačima za otapanje. Preuzmite katalog RCBR 500 serije isparivača

Preuzmite katalog RCBR 630 serije isparivača

 

Serija isparivača RC Rivacold RC serijaRC serija plafonskih isparivača je namenjena instaliranju unutar rashladnih komora, za skladištenje svežih i zamrznutih proizvoda. Njihov vrlo kompaktan oblik čini njihovu instalaciju mogućim u komorama malih dimenzija. Svi modeli ove serije imaju korak lamele 5,3mm, a geometriju cevi od 25x22 mm i 3/8“ debljinu cevi. Ventilatori su usisni što onemogućava kondenzaciju na elisi ventilatora. Preuzmite katalog RC serije isparivača

 

 

 

Serija isparivača RCMR Rivacold RCMR serijaRCM serija plafonskih isparivača je namenjena instaliranju unutar rashladnih komora, za skladištenje svežih i zamrznutih proizvoda. Ova serija zaokružuje seriju RC isparivača, i uz svoje kompaktne dimenzije, postiže veće kapacitete primenjive u komorama srednjih veličina. Serija RCM ima tri tipa koraka lamele u skladu sa potrebnim poljem primene. Geometrija cevi je kod svih modela 37,5x32,5 mmm uz debljinu cevi od 12mm. ED verzija za minus temperaturne komore se isporučuje sa montiranim grejačima za otapanje. Ventilatori su usisni što onemogućava kondenzaciju na elisi ventilatora. Preuzmite katalog RCMR serije isparivača

 

 

TOP