DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

PANASONIC HEATING AND COOLING

PANASONIC HEATING AND COOLING

RASHLADNI SISTEMI

RASHLADNI SISTEMI
KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

RASHLADNI AGREGATI

 

Frigoblock rashladni agregati primenjuju se za sve temperaturne režime u komercijalnim i industrijskim rashladnim sistemima:

  • rashladne komore
  • trgovinska rashladna oprema
  • bazeni za hlađenje mleka
  • klimatizaciju (npr. DX sekcija u klima komorama)

Ovi rashladni agregati su vrlo pouzdani i efikasni. U većini slučajeva agregati se moraju instalirati van objekta, u dvorištu, na zidu, na krovu, ili mašinskoj sali. Frigoblock rashladni agregati imaju zvučnu izolaciju kao i regulator broja obrtaja ventilatora, čime se rešava problem buke koja narušava životnu sredinu.

 

Industrijski rashladni agregati Frigoblock

Primenjuju se za rashladne sisteme većih kapaciteta.

Industrijski rashladni agregati Frigoblock isporučuju se sa poluhermetičkim kompresorom Bock i vazdušnim kondenzatorom, risiverom, elektromagnetnim ventilom, filterom sušačem, kombinovanim presostatom, elektrotablom, a kompresori većih kapaciteta opremljeni su i grejačem ulja.

Opremljeni su daljinskim kontrolnim panelom.

Opremljeni su odgovarajućim kućištem u skladu sa okolnim uslovima

Izrađeni su u skladu sa CE znakom

Jedinice su napunjene azotom

 

 

 

Split rashladni agregati Frigoblock

Primenjuju se za rashladne sisteme manjih kapaciteta. Split rashladni agregati Frigoblock isporučuju se sa hermetičkim kompresorom Tecumseh i vazdušnim kondenzatorom, risiverom, elektromagnetnim ventilom, filterom sušačem, kombinovanim presostatom, elektrotablom.

Opremljeni su daljinskim kontrolnim panelom.

Opremljeni su odgovarajućim kućištem u skladu sa okolnim uslovima

Izrađeni su u skladu sa CE znakom

Jedinice su napunjene azotom

Sva oprema zajedno sa kontrolnim instrumentima isporučuje se kao gotova i spremna za montažu

 

TOP