DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

PANASONIC HEATING AND COOLING

PANASONIC HEATING AND COOLING

RASHLADNI SISTEMI

RASHLADNI SISTEMI
KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

 

Klimatizacija savremenih računskih centara zahteva opremu velike snage napajanja koja oslobađa veliku količinu toplote.

Italijanska kompanija ACM Kalteklima, koja je stekla reputaciju poznatog proizvođača čilera, toplotnih pumpi, klima komora, razvila je seriju CCU (close control unit) klima ormana koja ispunjava zahteve za klimatizacije svih prostorija u kojima je instalirana IT, data, telekomunikaciona i ISP oprema, a gde su toplotna opterećenja kritično visoka.

Ram uređaja je izrađen od aluminijuma, a svi paneli i prednja vrata se mogu ukloniti, što smanjuje totalnu težinu i olakšava montažu. Dupli paneli smanjuju buku i vibracije u prostoriji na minimum. Ovaj uređaj je vrlo pouzdan.

 

 

CCU serija klima ormana
Rashladni fluid R410A
Vazduhom ili vodom hlađeni kondenzatori.
Postoje verzije za izduvavanjem vazduha nagore, nadole (za podignute podove)
Scroll kompresori
Kontrola parametara temperature i vlage

 

Preuzmite katalog serije CCUY kapaciteta 5 - 160 kW

Preuzmite katalog serije CCUY - THIN kapaciteta 5 - 20 kW

Preuzmite katalog serije CCU - RADIAL kapaciteta 5 - 45 kW

 

 

 

SCAEY-FC vazduh/voda čiler R410A
Aksijalni ventilatori
Scroll kompresori
Pločasti isparivač

 

Preuzmite katalog serije SCAEY, Free-Cooling od 45 - 385 kW

 Preuzmite katalog serije SCAEY, Free-Cooling od 400 - 690 kW

 

 

 

 

MCAEY-FC vazduh/voda čiler R410A
Aksijalni ventilatori
Scroll kompresori
Pločasti isparivač

 

Preuzmite katalog serije MCAEY, Free-Cooling od 13 - 55 kW

 

 

 

 

TOP