DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

PANASONIC HEATING AND COOLING

PANASONIC HEATING AND COOLING

RASHLADNI SISTEMI

RASHLADNI SISTEMI
KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA MANJIH PROSTORIJA ZA IT OPREMU

Panasonic je razvio celu liniju rešenja koje efikasno štite servere održavajući prikladnu temperaturu čak i pri spoljnim temperaturama nižim od -20 ⁰c.

 

Glavne karakteristike

- Od 2,5 kW do 5kW sa PKEA jedinicama

- Od 5 kW do 25kW sa PACi jedinicama

- Funkcija redundanse

- Funkcija naizmeničnog rada

- Informacije o otkazu sa nenaponskog kontakta

- Rad čak i pri spoljnoj temperaturi od -20 ⁰c

- Izvrsna radna svojstva uz izvrstan ESEER

- Izrada proizvoda za rad tokom 365 dana / 24 sata na dan

- Visoka efikasnost cele godine

 

Interfejs za vođenje rada 2 (za PKEA) ili 3 (za PACi) jedinice u prisilnom radu ili u naizmeničnom radu

 

 

 

PKEA ZA ZIDNU UGRADNJU

 

Ovaj uređaj namenjen je za profesionalne primene poput računarskih centara gde je hlađenje u prostoriji potrebno čak i kad je spoljna temperatura niska. On ima automatsku promenu načina rada iz grejanja u hlađenje i obrnuto da bi održavao temperaturu u prostoriji čak i pri oštrim promenama spoljne temperature.

 

Interfejs PAW-SERVER-PKEA za sobu sa serverima upravlja redundancijom i rezervnim radom dve PKEA jedinice sa dva različita načina rada koje je moguće odabrati.

 

Tehnička obeležja

 

- Ovu jedinicu je moguće ugraditi na R22 cevi

- Namenjen za rad tokom 24 sata i 7 dana u nedelji

- Visoka efikasnost čak i pri -15 ⁰C

- Valjkasti ležajevi velike trajnosti

- Dodatni senzori na cevima za sprečavanje smrzavanja

 

 

TOP