DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

PANASONIC HEATING AND COOLING

PANASONIC HEATING AND COOLING

RASHLADNI SISTEMI

RASHLADNI SISTEMI
KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

Gemak proizvodi kompletan program vazdušnih kondenzatora. Sa velikim poznavanjem oblasti izmene toplote, Gemak je razvio vazduhom hlađene kondenzatore i suve hladnjake kapaciteta od 1 do 440 kW.

 

Preuzmite katalog vazdušnih kondenzatora Gemak

Program za proračun Gemak

 

 

 

 

 

 

 

TOP