DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

PANASONIC HEATING AND COOLING

PANASONIC HEATING AND COOLING

RASHLADNI SISTEMI

RASHLADNI SISTEMI
KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

Nudimo veliki izbor kvalitetnih freona visokog procenta čistoće renomiranih svetskih proizvođača.

Rashladna sredstva su jedna od najvažnijih komponenti rashladnih sistema. Pogrešan izbor rashladnog sredstva može izazvati prestanak rada kompresora i na taj način izazvati velike gubitke.

Freon R22 (Klordifluormetan - hemiska oznaka CHCLF2) je sličan R-12, ali umesto jednog atoma hlora ima atom vodonika. Bio je prva pogodna zamena za R-12 jer je njegov uticaj na omotač samo 10% uticaja R-12.

R-134a (Tetrafluoretan ), je rashladno sredstvo koje nema uticaj na ozonski omotač kao R12 i R22. Kako su mu termodinamičke osobine slične sa R-12, od 1990 se sve više upotrebljava u rashladnim krugovima. R-134a spada u grupu Haloalkana koji nemaju hlor u svom sastavu, nego je hlor kompletno zamenjen atomima vodonika. Posljednjih 10 godina, koncentracija R-134a se znatno povećala u zemljinoj atmosferi, s predviđanjima da će se i dalje povećavati. Iako nema uticaja na uništenje ozonskog omotača, ima znatan uticaj na globalno zagrevanje kao i uticaj na pojavu kiselih kiša.

U zadnje vreme se i R-134a zamenjuje sa rashladnim sredstvom sa lošijim rashladnim svojstvima, ali bez ikakvih negativnih uticaja na okolinu. To je obični ugljen dioksid.

R404a je rashladno sredstvo koje je počelo da se koristi sredinom devedesetih godina kao zamena za freone koji uništavaju ozonski omotač kao što je R12. Zadnjih petnaest godina R404a je postao jedan od najviše korišćenih freona iako danas postoje i efikasnija rashladna sredstva.

R407C je rashladno sredstvo koje je isto nastalo kao zamena za freon R22. R407C nije otrovan i nije zapaljiv ali se ne preporučuje da se koristi u rashladnim sistemima sa srednjim i niskim temperaturama zato što im pri tome rashladni kapacitet znatno opadne.

 

TOP