DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

PANASONIC HEATING AND COOLING

PANASONIC HEATING AND COOLING

RASHLADNI SISTEMI

RASHLADNI SISTEMI
KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

Preuzmite kataloge Eliwell proizvodnog programa:

Rashladni uređaji, sistemi, termoregulacija 2015

Kontrola temperature i automatizacija 2015

Elektromehanički regulatori 2015

Predvodnik digitalne revolucije u komercijalnoj rashladi
Eliwell je osnovan 1980. godine. Lider je u polju komercijalne rashlade. Prvi je predstavio format 32x74 mm, koji je postao standard za elektronske kontrolere u komercijalnim rashladnim sistemima. Firma je locirana u Bellunu (Italija), bavi se projektovanjem i razvojem elektronskih kontrolera i visoko kvalitetnih sistema za kontrolu rashladnih jedinica koje se upotrebljavaju za skladištenje, transport i distribuciju ohlađene i zamrznute hrane i pića.

 

 

 

Eliwell je takođe specijalizovani proizvođač kontrolora za klimatizaciju i sarađuje sa vodećim evropskim proizvođačima klima sistema.

 

 

 

 

 

 

Nova serija kontrolera ID i IC kontrolisaće tok procesa hlađenja ili grejanja sa velikim stepenom tačnosti uz veoma lak korisnički interfejs. Kao dodatak Eliwell nudi sisteme za sakupljanje, štampanje podataka, daljinski nadzor i kontrolu pomoću Televis sistema.

 

 

 

 

Serija Coldface Kao jedan uređaj Coldface kontroleri mogu kontrolisati svaku funkciju u klasičnim rashladnim komorama, uključujući kontrolu temperature i vlage. Odlikuje je lakoća instalacije i vodonepropusnost uz mogućnost instalacije kontaktora ili glavnog prekidača sa bravicom vrata. Rukovanje je lako zahvaljujući veoma dobro definisanom dvorednom displeju i četiri glavna tastera koja omogućavaju direktnu kontrolu dodeljenih im funkcija. Kontrolor omogućava niz naprednih funkcija kao što su vođenje HACCP zapisa za period od 12 meseci, uz kombinovanu kontrolu temperature i vlage.

 

 

 

 

 

 

 

TOP