DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO

PANASONIC HEATING AND COOLING

PANASONIC HEATING AND COOLING

RASHLADNI SISTEMI

RASHLADNI SISTEMI
KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

KLIMATIZACIJA

GEA Bock je sinonim kvaliteta sa preko 80 godina inovacija i pouzdanosti u rashladnoj i klimatizacionoj industriji. To je firma specijalizovana za proizvodnju klipnih kompresora koji svoje polje primene nalaze u komercijalnoj, industrijskoj i transportnoj rashladi i klimatizaciji. Svi kompresori su proizvedeni i sklopljeni u fabrikama poslednje generacije. Poluhermetički kompresori sa 2, 4, 6 i 8 cilindara, pružaju širok izbor visokokvalitetnih, inovativnih klipnih kompresora. Bock nudi i kompresore za primenu u sistemima sa alternativnim rashladnim fluidima, primenu u EX sistemima (zone sa visokim stepenom rizika od eksplozije).
Sve kompresore Bock odlikuju izvanredne radne osobine, visoke performasne, kompaktnost, i nemački kvalitet.

 

Proizvodni program- Poluhermetički kompresori serije HG(HA) Bock HG serija poluhermetičkih kompresora koji se hlade usisnim gasom. Kompresori ove serije se ističu visokim radnim performansama, lakim održavanjem, visokim performansama i pouzdanošću. Uljna pumpa kao standard na svim modelima (uključujući i najmanje), garantuje besprekorno podmazivanje uljem. Primenjivi za "tradicionalne" ili "ekološke" HFC rashladne fluide.
Serija kompresora HA (vazduhom hlađen), specijalno konstruisan u Bock-u, namenjen je za primenu u sistemima za duboko zamrzavanje, i to naročito u instalacijama punjenim freonima R22 i R404A. Raspoložive su i podvarijante:
dvostepeni HGZ kompresori, HG kompresori sa izvedbom elektromotora 8/4 za regulaciju kapaciteta promenom broja obrtaja u minuti (RPM).

 

 

 

 

 

 

 

Otvoreni tip kompresora F
F serija kompresora predstavlja moderan tip otvorenog kompresora sa odvojenim pogonom (prenos obrtnog momenta pomoću V-remenja ili direktnim kuplovanjem). Praktično je primenjiv za bilo koji tip pogona. Vrlo kompaktan dizajn, robusnost i lakoća rukovanja. Uljna pumpa kao standard.
Dostupne verzije su: F jednostepeni kompresor, dvostepeni FZ kompresor, kompresor za NH3 (amonijak), FDK kompresorska jedinica.

 

Kapaciteti se kreću do 553 m3/h kod osmocilindričnih modela serije F28. Specijalno patentirane ventil ploče mexx-Flow, koje se primenjuju u serijama kompresora F18 i F28 odlikuju optimizovane karakteristike protoka, i do 15% efikasnije performanse u poređenju sa konvencionalnim tipom ventil ploča, osiguravajući veći rashladni kapacitet uz manju potrošnju energije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompresori za primenu u transportnom hlađenju i klimatizaciji autobusa serija FK

 

Bock FK serija kompresora rezultat je mnogogodišnjeg iskustva u sistemima transportnog hlađenja. Ova serija kompresora kod vođećih proizvođača sistema za klimatizaciju autobusa i rashladnih jedinica za transportno hlađenje predstavljaju standard. Odlikuju ih niska težina (kućišta izrađena od aluminijuma), kompaktnost, robusan dizajn, i široko polje primene zaključno sa visokim brojem obrtaja, su samo neke od izvanrednih karakteristika ovih kompresora sa 2, 4 ili 6 cilindra.

Širok opseg konstruktivnih rešenja može biti prilagođen kako bi se prilagodio individualnim zahtevima.
Ventil ploča K-dizajna, predstavlja specijalnu inovaciju sa jedinstvenim sistemom ventil pločice koje pružaju maksimalne performanse u autobuskim klima sistemima.

 

 

 

 

 

 

Serija HG(HA) jednostepeni kompresori

Glavne osobine
Poluhermetički kompresori Bock serije HG predstavljaju moderne kompresore sa 2,4,6 i 8 cilindara izvedbe. Idealno rešenje za bilo koju primenu.
HG (Hermetik gasom hlađen)
Konvencionalni kompresor hlađen usisnim gasom.

 

 

 

HA (vazdušno hlađenje)
Specijalni Bock dizajn za primenu u sistemima za duboko zamrzavanje sa rashladnim fluidima (R404A/R407A/R407F) sa vazduhom hlađenim motorom i direktnim usisom u cilindar. Kompresori u režimu rada u niskotemperaturnim aplikacijama veoma brzo dostižu ograničenja u temperaturi potisnog gasa, usled korišćenje gasa za hlađenje elektromotora kompresora. Rashladni kapacitet takođe opada. Ali ovo ne važi za kompresore serije HA, koji su dostupni u verziji sa 2 i 4 cilindra.

Jedinstveni "GEA Bock HA princip" sprečava ovo. Elektromotor kompresora je hlađen vazduhom, a usis gasa je direktan. Usisni gas se ne greje toplotom elektromotora, koji se hladi kompaktnim integrisanim ventilatorom. Precizan protok vazduha hladi ne samo telo elektromotora, već i poklopce cilindara, što rezultuje smanjenom temperaturom potisnog gasa, i širim poljem primene, pri tom dajući veći rashladni kapacitet. Kompresorski deo je odvojen od elektromotora što je posebna prednost u slučaju otkaza elektromotora.

 

 

 

Sve kompresore odlikuju sledeće osobine:

Izvanredne radne performanse
Visoke performanse i pouzdanost u skladu sa najvišljim standardima kvaliteta
Lako održavanje, npr. lako zamenjivi elektromotori (nije potrebno zagrevanje kućišta radi izvlačenja statora elektromotora kod kompresora manjih snaga serije Pluscom,
a kod kompresora tipa HG(HA) 4,5, i 6 je moguće odvojiti motorni i kompresorki deo.

Podmazivanje pomoću uljne pumpe kao standard kod svih kompresora serije HG(HA)

Bock MP10 elektromotorna zaštita, izuzetno laka za rukovanje sa LED statusnom indikacijom.

Podesan za konvencionalne i HFC freone. Modeli kompresora za budućnost
Bock nudi lepezu kompresora za trenutne tržišne trendove kao što su alternativni rashladni fluidi, duboko zamrzavanje i EX zaštita.
Kompresori za CO2 u subkritičnim kaskadnim sistemima.
Kompresori u skladu sa ATEX, za zone sa povećanim stepenom rizika od eksplozije.
HA(hermetik vazduhom hlađen) kompresor za režime rada pri niskim temperaturama isparavanja.

Cela gama kompresora - 8 veličina sa 26 koraka kapaciteta


Označavanje kompresora
HGX22P/125-4 S
Serija (HG)
Estersko ulje (X)
Veličina (2)
Broj cilindara (2)
Pluscom (P)
Radna zapremina (60 - 3220)
Broj polova (4)
Varijanta motora (S - snažniji elektromotor) HG = Hermetik gasom hlađen HA = Hermetik vazduhom hlađen X = Punjenje sintetičkim uljem (HFC freoni R134a, R404A, R507, R407C) P = Dodatna deklaracija za Pluscom kompresore S = verzija kompresora sa snažnijim elektromotorom

Download

Preuzmite katalog serije HG i HA

Preuzmite katalog nove serije HG44e i HG56e

Preuzmite katalog serije HG i HA za primenu sa CO2 (R744)

Preuzmite katalog serije FK

Preuzmite katalog serije F

Preuzmite katalog serije HG (ATEX)

Preuzmite katalog serije HG optimizovanih za primenu sa R134a

Preuzmite katalog serije HG optimizovanih za primenu sa R410A

Preuzmite katalog serije HG optimizovanih za primenu sa R407C

Preuzmite katalog serije HG (dvopolni elektromotor)

Program za on-line selekciju Bock kompresora http://vap.bock.de/

 

 

 

TOP